Державні закупівлі, як засіб доступу до ринку Республіки Польща

Державні закупівліЗаконодавче регулювання

Приємно відзначити, що в 2016 році у вітчизняного бізнесу з’явилася нова можливість виходу на торгівельний ринок Республіки Польща, у спосіб участі в державних (публічних) закупівлях.

18 травня 2016 року завершилася офіційна процедура приєднання України до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA). Починаючи з цієї дати компанії — резиденти України мають право брати участь у державних закупівлях в країнах учасницях угоди, а це – 45 країн, серед яких Республіка Польща.

Польща — член Євросоюзу та близький сусід України, саме тому ця країна є однією з пріоритетних країн для українських компаній, які мають на меті розширення географії бізнесу.

Ринок державних закупівель є одним з основних елементів внутрішнього ринку Польщі, в якому проводяться закупівлі на потреби державного сектора. Укладання контрактів з приватними постачальниками товарів, робіт, послуг здійснюється з дотриманням  процедур, регламентованих відповідними нормативними документами:

Закон про державні закупівлі від 29 січня 2004 року.

Закон — Цивільний кодекс.

Закон від 17 грудня 2004 року про відповідальність за порушення дисципліни державних фінансів.

Директива 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року щодо узгодження процедур присудження громадських робіт, поставок і послуг.

Закон про державні закупівлі передбачає наступні способи укладення контракту на державні закупівлі:

Кожна процедура закупівлі має певну специфіку і формальні вимоги до умов її проведення.

Основним тендерним документом є специфікація істотних умов контракту (SETC), в якій вказується вся необхідна інформація для підготовки тендерної пропозиції постачальниками.

В електронному вигляді оголошення про заплановані закупівлі доступні он-лайн за посиланням:

http://ted.europa.eu/TED/main/Homepage.do

http://www.komunikaty.pl/

Статистичні дані

Застосування процедур публічних закупівель у відсотках (2015 рік):

За приблизними оцінками 20% закупівель передбачають внесення застави близько — 3% (трьох відсотків) загальної вартості контракту.

Специфіка здійснення державних закупівель

 

Цінові пороги — 2016 рік

Закон про державні закупівлі застосовуються для замовлень від 30000 євро, в еквіваленті.   Порогові значення ЄС в області державних закупівель:

ЗАМОВЛЕННЯ EUR PLN
Для товарівта послуг

 

Державні фінанси 135.000 563.612,00
Місцеве самоврядування 209.000 872.554,00
Оборона і безпека 418.000 1.745.108,00
Для будівельних робіт Всі види фінансування 5.225.000 21.813.853,00

Середній курс злотого, для перерахунку з євро з метою державних закупівель, становить 4.1749 злотих.

Процедурні строки в державних закупівлях

Проблемним питанням для постачальників з України є строк подачі заявки, який, як правило складає – 7-14 днів. Проблема полягає в тому, що ринок публічних закупівель в республіці Польща знаходиться на початковій стадії переходу до застосування електронних комунікацій. На даний час, документи на тендер подаються в «паперовій» формі. Крім того, документи подаються на польській мові чи з обов’язковим перекладом на польську мову. Слід зазначити також про значний об’єм документів, які повинен подати потенційний постачальник:

Але, з 13 липня 2016 р в офіційному бюлетені було опубліковано Закон від 22 червня 2016 року про внесення змін до Закону — Закон про державні закупівлі та деякі інші акти. У зв’язку з необхідністю реалізації Директив 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС прийнято ряд змін, як для влади, так і для постачальників. Одним з нововведень є введення єдиного європейського документа, який покликаний замінити ряд документів, що використовуються в тендерній процедурі компаніями, які претендують на присудження контракту.

Поступово вводиться комп’ютеризація державних закупівель, електронна форма комунікації між замовником і підрядником буде носити обов’язковий характер. Буде створена електронна платформа державних закупівель, в якій буде знаходитися Бюлетень державних закупівель, профіль покупця і електронні аукціони. Це збільшить доступність і прозорість процесів, і в той же час забезпечить безпеку даних. На даний момент  все знаходиться в початковій стадії.

Країни ЄС до 27 листопада 2018 року повинні привести національне законодавство у відповідність до директив, що регулюють державні закупівлі.

В зв’язку із цим, очікуємо перехід публічних закупівель на електронну форму комунікації, скорочення кількості документів, необхідних для направлення належної заявки, тобто спрощення доступу до публічних закупівель компаній – резидентів України.

Вимоги до постачальників

Приймаючи рішення про вихід на торгівельний ринок Польщі потрібно зважати на  критерії, за якими замовник оцінює товари, роботи, послуги:

якість, включаючи технічні, естетичні та функціональні характеристики; соціальні аспекти, в тому числі доступність для людей з обмеженими можливостями; екологічні аспекти, енергоефективність;

інноваційні аспекти;

організація, кваліфікація і досвід осіб, призначених для виконання договору, якщо вони можуть зробити істотний вплив на якість виконання договору; сервісне обслуговування і технічна допомога, терміни доставки, час доставки, спосіб доставки і час доставки або реалізації партії.

Враховуються також наявність досвіду компанії, у тому числі, досвід у здійсненні експортно-імпортних операцій.

Підстави відсторонення від торгів:

Висновки 

  1. Ринок публічних закупівель в республіці Польща є доступним та перспективним для компаній-постачальників з України.
  2. Стислі процедурні строки та великий об’єм тендерної документації  потребують співпраці українських компаній з  кваліфікованими спеціалістами, які досконало знають процедури та правила у сфері публічних закупівель в республіці Польща. (правова культура, «риба» контракту)
  3. Наразі, до переходу польского ринку публічних закупівель на електронну форму комунікації, актуальною схемою для постачальників — резидентів України є участь в публічних закупівлях через афілійовану компанію – резидента Польщі.