Податкова накладна як доказ
Податкова накладна як доказ

На даний час, деякі судді продовжують пропонувати платникам податків надати суду, в якості доказів, оригінали податкових накладних. Часто платники податків подають до суду завірену роздруківку примірника податкової накладної, вважаючи таку копію оригіналом.

Що ж насправді є оригіналом податкової накладної?

Чи може платник податків надати оригінал податкової накладної до суду?

З метою знайти відповіді на ці питання, адвокати Юридичної компанії «LAWYER-EXPERT» пропонують детально розглянути процес складання, реєстрації та зберігання податкових накладних:  

Податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої платником особи.

Тобто, податкова накладна – це електронний документ, який складається платником податку відповідно до вимог Податкового кодексу України в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації.

Усі податкові накладні скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку та електронним цифровим підписом (за наявності), що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця).

Крім того, після накладення електронного цифрового підпису платник податку здійснює шифрування податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх ДПС за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем. Примірник податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі зберігається у платника податку.

Приймання, так і передача електронних даних повинні відповідати затвердженим вимогам Мін’юсту: можливо використання лише ХМL – документів за еталонною ХМL-схемою, при цьому візуальне відображення здійснюється тільки у PDF – форматі.

Таким чином, оригінал податкової накладної створюється у спеціальному програмному забезпеченні як електронний документ у форматі ХМL, при цьому, файл відповідної структури формується автоматично.

В подальшому, оригінал податкової накладної оформлений у спеціальному програмному забезпеченні відправляється до ДПС, де і зберігаються на серверах податкової служби.

При цьому, з примірника податкової накладної в електронній формі, який зберігається у платника податку, може бути виготовлено копію електронного документу.

Відповідно до положень статті 72 Кодексу адміністративного судочинства У країни, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги та заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються письмовими, речовими, електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно частини першої статті 99 КАС України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

З вищевикладеного вбачається, що надати суду оригінал податкової накладної може орган податкової служби, а платник податків може надати суду копію електронного документа – податкової накладної.

*Інформація є актуальною на дату публікації

**Ця публікація не є консультацією