+38 (050) 885 31 99

Погодження перевірки – Наказ від 20.01.2017 року №56/5

погодження позапланової перевірки

Про погодження позапланового заходу (перевірки)

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з Державною регуляторною службою України прийнято Наказ «Про затвердження форми та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав».

Дата прийняття – 20.01.2017 року №56/5.

Дата реєстрації в Міністерстві юстиції України – 09 лютого 2017 р. за №186/30054.

З набранням чинності наказом, орган державного нагляду (контролю) до проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав зобов’язаний, у встановленому наказом порядку, отримати погодження чи вмотивовану відмову Державної регуляторної служби України.

Погодження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) та/або вмотивована відмова у погодженні оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДРС у день їх надання.

Суб’єкт господарювання перед проведенням позапланового заходу державного нагляду (контролю) ознайомлюється з погодженням Державної регуляторної служби на проведення такого заходу з наданням йому копії відповідного документа.

Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) для проведення заходів державного нагляду (контролю), якщо їм не пред’явлено відповідне погодження.

Важливо!!!

Вищезазначений Наказ прийнято у відповідності до статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Але, дія цього Закону, нажаль, не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю):

 • органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів;
 • центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами;
 • центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 • державну політику у сфері державної митної справи, та його територіальними органами;
 • центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальними органами;
 • центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю;
 • центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та його територіальними органами;
 • Державною службою України з питань праці та її територіальними органами;
 • центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
 • органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду);
 • центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
 • Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;
 • Національним банком України;
 • Антимонопольним комітетом України.