+38 (050) 885 31 99
+38 (067) 146 01 99

Про поновлення договору оренди землі.

оренда земліЗаконодавче регулювання.

Згідно ч.2 ст.792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом, зокрема ЗК України, Законом України “Про оренду землі”.

Законом України “Про оренду землі” визначаються умови укладення, зміни, припинення і поновлення договору оренди землі.

Так, у ч.1 ст.33 цього Закону передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. Реалізація зазначеного переважного права на поновлення договору оренди можлива лише за умови дотримання встановлених цією нормою певної процедури і строків (частини 2 – 5 цієї статті).

Для застосування ч.1 ст.33 Закону України “Про оренду землі” та визнання за орендарем переважного права на поновлення договору оренди необхідно встановити такі юридичні факти: орендар належно виконує свої обов’язки за договором; орендар до спливу строку договору повідомив орендодавця у встановлені строки про свій намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк; до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди; орендодавець протягом місяця не повідомив орендаря про наявність заперечень та своє рішення.

Частиною 6 ст.33 зазначеного Закону також передбачена інша підстава поновлення договору оренди, а саме: у тому разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених ч.6 ст.33 Закону України “Про оренду землі”, необхідна наявність таких юридичних фактів: орендар продовжує користуватися виділеною земельною ділянкою; орендар належно виконує свої обов’язки за договором; відсутнє письмове повідомлення орендодавця про відмову у поновленні договору оренди; сторони уклали додаткову угоду про поновлення договорів оренди.

Оскільки поновлення договору оренди за приписами ч.6 ст.33 Закону України “Про оренду землі” відбувається на тих самих умовах і на той самий строк які були передбачені договором автоматично з наступної дати після дати його припинення, втім в подальшому, такий юридичний факт (автоматичне поновлення) потребує відповідного оформлення сторонами додатковою угодою, на момент підписання такої угоди, враховуючи приписи ст.ст.203, 628, 651, 653 ЦК України, ст.ст.179, 180 Господарського кодексу України (далі ГК України), сторони мають привести умови договору у відповідність до чинних вимог законодавства, тобто внести зміни до пролонгованого договору, які (зміни), відповідно, набирають чинності в день набрання чинності рішенням суду, яким вирішено питання щодо переддоговірного спору (ч.2 ст.187 ГК України).

Частинами восьмою, дев’ятою статті 33 Закону України “Про оренду землі” передбачено, що додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов’язковому порядку, а відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.

Як підготувати позов про поновлення договору оренди земельної ділянки:

  1. Визначаємо підставу для поновлення договору оренди:
  • у разі своєчасного повідомлення орендодавця про бажання скористатися переважним правом на поновлення договору оренди та не отримання від нього протягом місяця заперечень – це ч.1 ст.33 Закону України “Про оренду землі”;
  • якщо після закінчення строку договору оренди ви продовжуєте користуватися земельною ділянкою, сплачуєте плату за користування та не отримали протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі – ч.6 ст.33 Закону України “Про оренду землі”.
  1. Формуємо проект змін до договору, враховуючи строк на який поновлюється договір та актуальний розмір орендної плати.
  2. Складаємо позовну заяву, в якій в прохальній частині викладаємо текст змін до договору оренди земельної ділянки.

Порада:

У разі сумніву у тому, що ви в змозі належним чином скласти позовну заяву та захистити своє право в суді раджу звернутися до адвоката, який допоможе вам у цій справі. Останнім часом почали з’являтися позови в яких недобросовісні позивачі намагаються, користуючись правом на поновлення договору в судовому порядку, збільшити строк оренди, скажімо, з одного року на двадцять п’ять,  і т.п., тому розраховуйте на те, що суд буде прискіпливо розглядати вашу справу.