Строк відповіді на податковий запит

Податковий запитПро податковий запит і строк відповіді

Статтею 73 Податкового кодексу України передбачено право контролюючих органів, до компетенції яких відноситься контроль правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, звертатися з письмовими запитами до платників податків.

Податковий запит – це один із способів отримання контролюючим органом податкової інформації.

Інформація що віднесена до податкової перелічена в ст.72 Податкового кодексу України.

Стаття 73 Податкового кодексу України також встановлює певні вимоги до оформлення письмового запиту та передбачає звільнення платника податків від обов’язку надавити відповідь на запит оформлений з порушенням встановлених вимог.

Але, перед тим як прийняти рішення не направляти відповідь на письмовий запит, раджу все ж таки отримати консультацію щодо можливих наслідків у адвоката, який здійснює представництво в суді платників податків в податкових спорах.

Якщо письмовий запит відповідає вимогам п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України, платник податків зобов’язаний надати інформацію, перелічену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження, протягом 15-ти робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено Кодексом).

Важливо!

Цей строк не застосовується, якщо письмовий запит направлено у разі проведення зустрічної звірки. Слід уважно вивчити підстави направлення отриманого запиту. Якщо підставою надсилання запиту є п.п.5 п.73.3. ст.73  Податкового кодексу України, тобто проведення зустрічної звірки, строк відповіді на такий запит – протягом 10-ти робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Що таке зустрічна звірка?

Зустрічна звірка проводиться якщо під час перевірки платника податків виникла необхідність отримати податкову інформацію з метою подальшого зіставлення даних, отриманих від  платників  податків  та  інших суб’єктів інформаційних відносин.

Зустрічна звірка не є податковою перевіркою і здійснюється на підставі інформації та документів, отриманих в порядку направлення контролюючим органом письмового запиту.

За результатами зустрічних звірок складається довідка, що надається суб’єкту господарювання у 10-ти денний строк або акт, якщо з якихось причин провести зустрічну звірку не вдалось.

Забороняється проведення повторних зустрічних звірок з одного і того самого питання.

 

*Інформація є актуальною на дату публікації

**Ця публікація не є консультацією