Вирішуємо земельний спір в Сумах

На даний час в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості земельних спорів. Сумська область не виняток. Важко навіть уявити наскільки зросте кількість таких спорів у разі «відкриття» ринку землі. Судова практика в сфері земельних правовідносин неоднозначна, що спонукає до вирішення земельних спорів у тому числі у позасудовому порядку.

Що таке земельний спір?

Земельні спори не мають окремого визначення, це правовідносини що виникають у зв’язку із набуттям у власність чи користування землі та/або земельних ділянок, мають певні розбіжності, які потребують їх узгодження.

Фактично, земельний спір – це спір, що стосується прав власності та/або користування земельними ділянками.

В окрему категорію земельних спорів можемо віділити деякі види земельних межових спорів:

Спірні відносини можуть виникати стосовно меж конкретної земельної ділянки або ж земель, які становлять територію міста Суми, селищ, міст, районів Сумської області.

Як вирішити земельний спір в Сумах чи Сумській області

Земельний спір можливо вирішити у позасудовому або судовому порядку.

Позасудовий порядок вирішення земельних спорів регламентується положеннями статей 159 – 161 Земельного кодексу України. Земельні спори в Сумах та Сумській області розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастром), та органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї зі сторін у тижневий строк з дня подання заяви.

Що стосується судового порядку, то в більшості випадків земельний спір має приватноправовий характер, тому порядок розгляду таких земельних спорів судами визначається Цивільним та Господарським процесуальними кодексами України. Судами, що розглядають зазначені земельні спори є Господарський суд Сумської області та місцеві цивільні суди.

Критерії розмежування повноважень щодо розгляду земельних спорів

Виключно судами вирішуються земельні спори щодо:

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо:

Держгеокадастр та його територіальні органи вирішують земельні спори щодо:

У разі вирішення спору органом місцевого самоврядування земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першій спробі вирішити суперечку розгляд спору, як правило, переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин. Відсутність однієї зі сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення. Слід зазначити, що сторони, які приймають участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його.

Нагадаємо, що органи місцевого самоврядування здійснюють виключно позасудовий розгляд і вирішення земельних спорів. А в разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням, прийнятим відповідним органом місцевого самоврядування, спір може бути розглянуто в судовому порядку.

Заява про земельний спір

Земельні спори розглядаються на підставі заяви поданої однією із сторін земельного спору. Заява про вирішення земельного спору подається до у письмовій формі особисто заявником або його представником. Заява про вирішення земельного спору підписується заявником, або його представником, із зазначенням дати її подання. Якщо заява про вирішення земельного спору подається представником заявника, до заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

Заява про вирішення земельного спору, як правило, повинна містити:

До заяви додаються документи, що підтверджують обставини у справі, та довіреність у разі подання заяви представником.

В деяких випадках заяву можуть повернути заявнику без розгляду.

 Причинами повернення можуть бути:

Вирішення земельного спору в судовому порядку

Як вже зазначалось, приватноправові земельні спори розглядають судді Господарського суду Сумської області та місцевих цивільних судів. Для звернення до суду з таким видом спору ми рекомендуємо отримати юридичні послуги професійного адвоката чи юриста. В Сумах фахівці, які практикують в сфері земельного права, можуть надати юридичну консультацію мешканцям міста Суми та Сумської області щодо строків позовної давності, обов’язкових складових позовної заяви, порядку та строків проведення судових експертиз, щодо останньої судової практики тощо.

*Інформація є актуальною на дату публікації

**Ця публікація не є консультацією

За юридичною консультацією щодо вирішення земельного спору звертайтеся за телефоном: +38 (095) 546 07 05