Як отримати інформацію від ДПС? Новий порядок.

Як отримати інформацію від Державної податкової служби України за новим порядком, який діє з 11 серпня 2020 року?  

Для початку, розберемось з тим, що таке інформація, що таке документ, і хто має право на інформацію.

Інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Документ –  це матеріальний носій, що містить інформацію.

Тобто, як правило, щоб отримати інформацію, нам потрібно отримати документ в письмовій чи електронній формі.

Згідно Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації. Але, право на інформацію може бути обмежене законом. Так, наприклад, інформація може бути відкритою або, у випадках передбачених Законом, з обмеженим доступом.

Інформацією з обмеженим доступом є:

Більш детально про інформацію з обмеженим доступом ми розповідаємо у нашому відео:

А зараз мова піде про відкриту інформацію.

Публічна інформація.

Питання щодо реалізації права на доступ до інформації, регулює Закон України “Про доступ до публічної інформації”.

Скоріш за все, ви також чули про Закон України “Про звернення громадян”. Але цей Закон регулює питання подання пропозицій, зауважень, заяв, клопотань, скарг. Якщо ж ви маєте намір отримати інформацію, яка знаходиться у володінні суб’єкта владних повноважень чи іншого розпорядника публічної інформації вам необхідно направити Заяву про доступ до інформації у відповідності до норм Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Тепер, коли ми розібрали термінологію, поговоримо про способи отримання публічної інформації саме від податкової служби.

Способи отримання публічної інформації саме від податкової служби:

11 серпня 2020 року набрав чинності наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної податкової служби».

Згідно порядку запит на інформацію подається в усній чи письмовій формі, особисто від запитувача або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом, телефоном – на вибір запитувача.

Порядком також визначено електронну адресу ДПС, на яку ви можете направити запит  на інформацію в електронному виді, підписавши такий запит цифровим підписом: publicinfo_dps@tax.gov.ua.

Вимоги до запиту:

Запит на інформацію має містити:

Завантажити форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної податкової служби, ви можете за посиланням, яке ви знайдете у описі до нашого відео:

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Тепер розглянемо випадки коли ДПС може відмовити в задоволенні вашого запиту:

Альтернативний спосіб отримання інформації від ДПС:

Альтернативним способом отримання інформації від ДПС є направлення адвокатського запиту, який може направити до ДПС адвокат у ваших інтересах, надаючи вам правничу допомогу. При цьому, якщо інформація стосується ваших персональних даних Вам потрібно буде надати згоду на отримання адвокатом інформації, яка містить ваші персональні дані.