Захист честі, гідності та ділової репутації

Спростування недостовірної інформації, поширеної в мережі Інтернет.

Захист честі, гідності та ділової репутації
Спростування поширеної недостовірної інформації

Нещодавно, в інтерв’ю для одного з підкастів, Ілон Маск повідомив про те, що в недалекому майбутньому, років через 5-10, люди будуть спілкувалися думками, так як слова не завжди точно передають зміст думок. Можливо, так і буде, але на даний час поширення інформації, в тому числі і в мережі Інтернет, відбувається виключно за допомогою слів, словосполучень та речень і не завжди такі слова, словосполучення і речення є коректними. А інколи відбувається і поширення недостовірної інформації, що потребує вчинення дій щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Алгоритм захисту честі, гідності та ділової репутації, у разі поширення недостовірної інформації в мережі Інтрернет, складається з трьох послідовних етапів:

Етап перший – встановлюємо чи є поширена інформація недостовірною.

Оцінка поширеної щодо вас інформації на предмет її достовірності чи недостовірності здійснюється через такі категорії як оціночні судження та твердження.

Оціночними судженнями є припущення, а твердження – це фактичні обставини, факти, які можуть бути перевірені щодо їх достовірності.

З метою встановити чи є поширена відносно вас інформація оціночним судженням або твердженням ви можете замовити лінгвістичну експертизу. У відповідному висновку Експерт зазначить чи є поширена інформація твердженням чи оціночним судженням.

Надати оцінку поширеній інформації можливо і самостійно. Спочатку визначаємо чи є поширена інформація твердженням, тобто чи можливо викладені факти перевірити. Наприклад, в мережі інтернет розміщено статтю про вас, де вказано що ви викладаєте предмет і, при цьому, не маєте відповідної педагогічної освіти. Ви можете надіслати запит до ВУЗу та отримати відповідь, з якої вбачається що ви закінчили ВУЗ та отримали необхідну для викладання педагогічну освіту і відповідний диплом. Таким чином, така інформація підлягає перевірці і може бути перевірена на предмет її відповідності існуючим фактам.

Наступним кроком ви оцінюєте чи є поширена відносно вас інформація оціночним судженням. Для оціночних суджень характерним є використання слів та словосполучень, які виражають невпевненість, сумнів, ймовірність тієї чи іншої події, наприклад: можливо, ймовірно, вважаю, мабуть і т.п.

У разі наявності у поширеній відносно вас інформації оціночних суджень дуже складно довести недостовірність такої інформації.

Етап другий – ідентифікація особи, яка поширила недостовірну інформацію чи є відповідальною особою за таке поширення.

Відповідачами у справах щодо спростування недостовірної інформації з метою захисту честі, гідності та ділової репутації є автор та власник сайту

Тобто, першим кроком потрібно проаналізувати чи вказаний на сайті автор, який поширив недостовірну інформацію.

Якщо автор вказаний ви можете звернутися до власника сайту та отримати контактні дані цього автора з метою звернутися до нього з відповідними претензіями та вимогою спростувати поширену недостовірну інформацію.

Якщо автор не вказаний відповідальною особою за поширення недостовірної інформації є власник сайту.

Частиною одинадцятою статті 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII в редакції від 04.11.2018р. передбачено, що власники веб-сайтів  та  постачальники послуг хостингу, крім  фізичних осіб, які не є суб’єктами  господарювання, зобов’язані  розміщувати  у вільному доступі на власних веб-сайтах та (або) в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) таку достовірну інформацію про себе:

а)   повне   ім’я  або  найменування  власника  веб-сайту  та постачальника послуг хостингу;

б)   повну   адресу  місця  проживання  або  місцезнаходження власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу;

в)  контактну  інформацію власника веб-сайту та постачальника послуг  хостингу,  у  тому  числі  адресу електронної пошти, номер телефону, за якими з ними можливо оперативно зв’язатися.

Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання, розміщують у  вільному  доступі  на веб-сайтах, власниками яких вони є, або в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) контактну інформацію  власника  веб-сайту,  передбачену  пунктом  “в”  цієї частини.

Також, інформацію відносно власника сайту можна спробувати отримати у надавача послуг хостингу.

Етап третій – звертаємося за захистом порушених прав.

У разі коли ви звернулись до автора чи власника сайту з вимогою про спростування недостовірної інформації але ваше звернення проігноровано ви маєте право захистити свої права в суді.

Як вже зазначалось, відповідачами у таких справах є автор та власник сайту.

Але, що робити якщо вам не вдалося встановити автора та власника сайту?

У цьому випадку ви можете звернутись до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту поширення недостовірної інформації і отримати рішення в якому буде зазначено що поширена відносно вас інформація є недостовірною та підлягає спростуванню.

*Інформація є актуальною на дату публікації

**Ця публікація не є консультацією