Зустрічаємо – форма та зміст структури власності
Форма і структура власності

Сьогодні ми підготували для вас відповіді на самі актуальні питання, станом на 18.05.2020 року, щодо відомостей про кінцевого беніфіціарного власника та структуру власності.

1. Яку інформацію потрібно додатково подавати державному реєстратору?

Починаючи з 28 квітня 2020 року, державному реєстратору потрібно подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі більшому ніж це було раніше. Також, потрібно подавати відомості про зміни будь-якої інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

2. Хто є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи?

Для юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником є фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність такої юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого чи опосередкованого вирішального впливу є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного капіталу або прав голосу юридичної особи.

3. Що включають в себе відомості про кінцевого бенефіціарного власника:

Починаючи з 28 квітня 2020 року, відомості про кінцевого бенефіціарного власника включають структуру власності за формою та змістом. На даний час такий документ як  структура власності за формою та змістом ще не затверджений, чекаємо інформацію від Міністерства юстиції.

Також, державному реєстратору потрібно подати:

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, якщо засновником є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника, крім випадку коли документ оформлений з використанням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

4. Хто повинен подати додаткові відомості державному реєстратору?

Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника повинні подавати усі юридичні особи, у тому числі ті, які мають лише одного учасника – фізичну особу.

Виняток становлять такі суб’єкти господарювання, як:

– політичні партії, їх структурні утворення; професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, творчих спілок; місцевих осередків творчих спілок; організації роботодавців, їх об’єднань; адвокатські об’єднання; торгово-промислових палат; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

5. Коли необхідно подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника?

Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціара відсутні, то про відсутність таких змін все одно слід повідомляти у випадку проведення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Держаному реєстрі.

5. В який строк потрібно надати відомості про кінцевого бенефіціарного власника?

До дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не вимагається.

Про прийняття зазначеного нормативно-правового акта слід очікувати інформацію від Міністерства юстиції.

6. Яка відповідальність за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору відомостей про КБВ?

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від однієї тисячі (17 тис. грн.) до трьох тисяч (51 тис. грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідальність покладається на керівника юридичної особи.

Крім того, у деяких випадках, передбачено кримінальну відповідальність.

Нагадаємо:

В процесі законодавчої протидії легалізації (відмиванню) доходів законодавець додав додаткової роботи підприємцям. Йдеться про новий Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX, який зобов’язує юридичних осіб подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.

Закон набере чинності 28 квітня 2020 року, і передбачає обов’язок юросіб подати інформацію  про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Законодавець прив’язав початок відліку строку подання інформації до дня  набрання чинності нормативно-правовим актом, який буде прийнято в майбутньому, при цьому, замість термінів «строк» чи «термін» знову використав неіснуючий термін «протягом».

Форму та зміст структури власності повинен встановити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України.

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Щоб підтвердити відомості про кінцевого бенефіціарного власника потрібно буде подати наступні документи:

Крім того, юридичні особи будуть зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, а також, щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів, підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника.

*Інформація є актуальною на дату публікації

**Ця публікація не є консультацією