LAWYER-EXPERT


LAWYER-EXPERT


Чи може листування в месенджерах бути доказом поставки товару у суді?

Чи може листування в месенджерах бути доказом поставки товару у суді?

У сучасному діловому світі значна частина документів створюється та зберігається в електронній формі. Крім того, дуже часто сторони досягають домовленостей щодо купівлі-продажу товарів чи надання послуг у спосіб переписок в месенджерах, таких як «Telegram», «Viber», «WhatsApp» тощо. Але, чи можуть такі електронні документи та переписки бути визнані судом як докази у справі?

Електронні документи та електронні докази

Важливо розуміти що таке електронні документи та електронні докази і яка між ними різниця.

Електронні документи - це будь-які документи, створені за допомогою комп'ютера чи іншого електронного пристрою та збережені в електронному вигляді. Наприклад, електронні договори чи їх електронні копії, електронні накладні, листування електронною поштою тощо.

Електронні докази - це електронні документи, які відповідають певним вимогам та можуть бути використані в суді для підтвердження або спростування певних фактів. Щодо відповідності встановленим вимогам, то докази мають бути належними, допустимими, достовірними та достатніми. Отже, для того щоб електронний документ став електронним доказом він повинен бути:

  1. Належним - містити інформацію, що стосується предмету доказування у справі. 
  2. Допустимим - отриманим у порядку, що не порушує Закон та права людини. 
  3. Достовірним - таким, що дає змогу встановити дійсні обставини справи. 
  4. Достатнім - містити достатньо даних для встановлення певного факту

Таким чином, електронний документ автоматично не вважається електронним доказом - він обов’язково має відповідати визначеним критеріям.

Електронне листування

Щодо електронного листування в месенджерах («Telegram», «Viber», «WhatsApp» тощо), то воно може бути визнане судом доказом за певних умов. Наприклад, якщо листування у месенджерах чи електронною поштою може підтвердити факт поставки товару та якщо з нього чітко вбачаються умови поставки, найменування товару, його кількість, ціна, строки тощо.

Водночас слід пам'ятати, що електронне листування саме по собі також ще не є доказом - його необхідно підтвердити в судовому порядку. Для цього потрібно довести достовірність листування - хто саме був відправником і одержувачем, час надсилання повідомлень. Якщо з урахуванням конкретних обставин справи суд дійде висновку про те, що відповідне листування дає змогу встановити його учасників та може підтверджувати ті чи інші доводи сторін, наприклад, щодо наявності між ними відповідних відносин, ведення певних перемовин тощо, суд може прийняти таке листування як доказ (навіть у формі посвідчених роздруківок) і надати такому доказу оцінку сукупно з іншими доказами у справі.

Отже, електронні документи можуть стати повноцінними електронними доказами у суді за умови дотримання вимог щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності. А електронне листування при правильному оформленні та підтвердженні може слугувати доказом у господарських спорах, зокрема щодо факту поставки товару.

Судова практика з цього питання:

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 21 червня 2023 року у справі № 916/3027/21 (провадження № 12-8гс23).